Konferencja InSec 2017

Międzynarodowa Wystawa i Konferencja Bezpieczeństwa Granic i Bezpieczeństwa Wewnętrznego InSec 2017 już za nami. To pierwsza edycja tego wydarzenia zorganizowanego przez Zarząd Targów Warszawskich S.A. w dniach 15 i 16 listopada br. Dzięki udziałowi wysokiej rangi ekspertów i gości, cieszyło się ono sporym zainteresowaniem uczestników.

Na towarzyszącej konferencji wystawie mieliśmy możliwość zaprezentować systemy zabezpieczeń technicznych DFES, w szczególności bariery drogowe i blokady antyterrorystyczne. Było to idealne miejsce do dyskusji na aktualne tematy związane z bezpieczeństwem kraju i podzielenia się doświadczeniami w tym zakresie.