DFES członkiem Polskiej Izby Ochrony

Z przyjemnością informujemy, że DFE Security powiększyła grono firm członkowskich Polskiej Izby Ochrony (PIO). Jest to organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca firmy prowadzące działalność w zakresie fizycznej i technicznej ochrony osób i mienia. PIO reprezentuje interesy gospodarcze podmiotów członkowskich w zakresie ich działalności produkcyjnej, handlowej i usługowej, w szczególności wobec organów państwowych. Do jej głównych celów należy promocja w kraju i za granicą działalności na rzecz ochrony osób i mienia oraz integracja zrzeszonych firm, a w ostatecznym rezultacie podniesienie jakości świadczonych usług i wiarygodności wobec klientów.

http://www.piooim.pl/firmy-czlonkowskie