Konferencja Naukowa i Kongres „Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej” we Wrocławiu

W dniach 21-22 listopada br. w centrum konferencyjnym Terminal Hotel we Wrocławiu odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa oraz I Ogólnopolski Kongres pt. Bezpieczeństwo antyterrorystyczne budynków użyteczności publicznej – zagrożenia i rekomendacje. Wydarzenie to odbyło się w formie licznych paneli dyskusyjnych oraz sesji wykładowych poświęconych ochronie antyterrorystycznej obiektów kluczowych dla bezpieczeństwa państwa i budynków niechronionych, jak również edukacji antyterrorystycznej oraz społecznym kwestiom walki z terroryzmem.

Nie zabrakło tam również DFE Security zarówno w roli wystawcy jak i prelegenta. W pierwszym i w drugim dniu konferencji na dwóch sesjach naukowo-technicznych wystąpił Prezes Zarządu Jarosław Jaźwiński z prezentacją na temat obowiązujących norm bezpieczeństwa i systemów certyfikacji w kontekście ataków z użyciem pojazdów. Prelekcje spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Cała konferencja natomiast byłe niezwykle pouczającym i obfitującym w ciekawe dyskusje wydarzeniem, ważnym dla wzrostu wiedzy i świadomości zagrożeń związanych z terroryzmem oraz sposobów zabezpieczeń m.in. poprzez instalację barier drogowych typu bollard czy zapór antyterrorystycznych.