Automatyczna-sluza-klasyczna-E1

Rzut automatycznych śluz osobowych