system-liczenia-osob-3d

System liczenia osób 3D rejestruje wejścia i wyjścia w czasie rzeczywistym.