Funkcjonalny licznik osób

Licznik osób umożliwia zarządzanie kolejką przed sklepem