Jednostka sterująca śluzą typu clean room

Sterownik mikroprocesorowy w śluzie clean room

Sterownik mikroprocesorowy w śluzie clean room