Automatyczny-pomiar-temperatury

Automatyczny pomiar temperatury ciała u osób autoryzujących się na bramce