BLOKADY DROGOWE - ZAPORY ANTYTERRORYSTYCZNE - BOLLARDS

Oferowane systemy zabezpieczeń drogowych to gama testowanych oraz certyfikowanych rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa fizycznego i obwodowego oraz kontroli dostępu. Ich głównym celem jest zabezpieczenie przestrzeni i obiektów przed atakami terrorystycznymi z wykorzystaniem wrogiego pojazdu w ruchu. Są przeznaczone do ochrony obiektów infrastruktury krytycznej takich jak lotniska, obiekty rządowe i wojskowe czy ambasady. Ponadto, dzięki szerokiej gamie urządzeń doskonale sprawdzają się zarówno w centrach miast i miejsc o dużym natężeniu ruchu pieszego, jak i na wjazdach do posesji. Blokady i zapory antyterrorystyczne mogą być użyte do wydzielania stref przyjaznych dla pieszych lub do kontrolowania przepływu ruchu. Bariery w wersji mobilnej stanowią natomiast skuteczne i niezawodne zabezpieczenie imprez masowych oraz wsparcie dla policji i służb mundurowych. Oferowane przez nas urządzenia są rozwiązaniami z zakresu ‘high security’, certyfikowanymi na zderzenia z pojazdami zgodnie z obowiązującym normami PAS 68, IWA 14 lub ASTM.