Certyfikaty

FIRMOWE I OSOBOWE

Certyfikaty ISO 9001:2008
Certyfikat rzetelności – Rzetelna Firma

Koncesja MSWiA – numer koncesji L-0202/09
Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej nr 99BQH

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia nr SBPKK009417P- potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “POUFNE”
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia nr SBPNK009517C potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “NATO CONFIDENTIAL”
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego trzeciego stopnia nr SBPPUK009617C potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą “CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL”

Licencje pracowników ochrony technicznej, świadectwa SEP oraz poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.

PRODUKTOWE

Certyfikacja IMP (Instytutu Mechaniki Precyzyjnej)
Deklaracje zgodności CE