Kontakt – dane adresowe

DFE Security Sp. z o. o.

ul. Polska 25
00-703 Warszawa
Tel.  +48 22 622 22 73
Fax. +48 22 629 13 18
e-mail: biuro@nulldfes.pl

Dane firmy:
NIP: 524-266-67-68
REGON: 141655737
KRS: 0000294567
(Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

 

Dział handlowy
Maciej Medyński
Tel. +48 500 013 567
e-mail: handlowy@nulldfes.pl

Dział serwisu
Olga Martyniuk
Tel. +48 502 666 449
e-mail: serwis@nulldfes.pl