E1

Opis

Możliwość zlicowania ze ścianą lub fasadą

Jest to najczęściej wykonywana instalacja z umiejscowienie śluzy całkowicie wewnątrz budynku lub pomieszczenia, po jego bezpieczniej stronie. Umożliwia minimalną ingerencję w istniejącą ścianę lub fasadę, zarówno pod względem estetycznym jak i konstrukcyjnym.

Możliwość przejścia w różnych kierunkach

Oprócz standardowych śluz z przejściem w linii prostej, dostępne są modele z przejściem pod kątem 90° zarówno w prawym jak i lewym kierunku.

Rzut automatycznych śluz osobowych

Najbardziej kompaktowy model

Model E1 to śluza o najmniejszych całkowitych wymiarach, z wejściem o szerokości 600 mm.

Dodatkowe informacje

cadbim Biblioteka CAD/BIM
katalog Broszura